Για την πλοήγηση


Λογοθεραπεία Παιδιών


Η επιστήμη της λογοθεραπείας έχει πολλές εφαρμογές στην παιδική ηλικία καθώς υπάρχουν αντίστοιχα πολλές διαταραχές που αφορούν τα παιδιά. Άλλωστε  η μεγαλύτερη μερίδα του κοινού γνωρίζει μονάχα αυτή την θεραπευτική πλευρά του κλάδου.

Τα θεραπευτικά προγράμματα των μικρών ασθενών μας είναι εύκολα, ειδικά διαμορφωμένα για το νεαρό της ηλικίας, με πολλή παιχνίδι και φαντασία για να κρατάει αμείωτο το ενδιαφέρον τους. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι η θεραπεία δεν επικεντρώνεται στις δυσκολίες που έχει ένα παιδί. Οπότε γενικά, το παιδί δεν αισθάνεται άβολα κατά την διάρκεια της θεραπείας, διασκεδάζει και χαίρεται να έρχεται στον χώρο συνεδριών. Άλλωστε αυτό είναι το πιο σπουδαίο επίτευγμα ενός αποτελεσματικού λογοθεραπευτικού προγράμματος και συνεπώς η μεγαλύτερη πρόκληση για έναν θεραπευτή.

Η προσαρμογή ενός παιδιού στην διαδικασία της θεραπείας και η διάρκεια του προγράμματος του, εξαρτώνται από την προσωπικότητα του παιδιού, από τις δυσκολίες του και από την συνεργασία της οικογένειας.

Η λογοθεραπεία στα μικρά παιδιά μπορεί να αφορά δυσκολίες στην σίτιση, στη  φωνή, στην ομιλία, στον λόγο και στην επικοινωνία. Συγκεκριμένα: