Για την πλοήγηση


Πρώιμη Παρέμβαση


Με τον όρο «πρώιμη παρέμβαση» αναφερόμαστε στην θεραπεία που εφαρμόζεται σε παιδιά πολύ μικρής ηλικίας, ξεκινώντας κιόλας από την βρεφική. Στην πρώιμη παρέμβαση εμπλέκονται διαφορετικές ειδικότητες θεραπευτών, μεμονωμένα ή σαν ομάδα, όπως λογοθεραπευτής, εργοθεραπευτής, φυσιοθεραπευτής ακόμα και ψυχολόγος. Οι θεραπευτές που παρακολουθούν το παιδί και το ειδικό εξατομικευμένο θεραπευτικό του πρόγραμμα καθορίζονται από τις δυσκολίες που αυτό αντιμετωπίζει και συνήθως προτείνεται από τον  γιατρό του (παιδοψυχίατρο, αναπτυξιολόγο, παιδονευρολόγο).

Οι  θεραπευτικοί στόχοι της πρώιμης παρέμβασης μπορούν να αφορούν:

Η άμεση και γρήγορή θεραπευτική παρέμβαση του παιδιού και της οικογένειας του, έχει καταπληκτικά αποτελέσματα σε σχέση με ένα πρόγραμμα θεραπείας που εφαρμόζεται σε πιο μεγάλη ηλικία. Τα παιδιά παρουσιάζουν καλύτερη προσαρμογή, κατακτούν περισσότερα αναπτυξιακά οφέλη και επιτυγχάνουν ευκολότερα το ανώτατο λειτουργικό τους επίπεδο καθώς οι θετικές τους δεξιότητες δουλεύονται και ενεργοποιούνται από πολύ νωρίς.

Παιδιά που συνήθως χρήζουν πρώιμης παρέμβασης: